BORANG PENDAFTARAN QURBAN LEMBU

  • AKAD PENYERAHAN QURBAN

    SAYA NAMA DIBAWAH MEWAKILKAN PERLAKSANAAN QURBAN PADA TAHUN INI SEBANYAK _____ BAHAGIAN LEMBU, BERNILAI RM _____ KEPADA PENGARAH URUSAN DINIAH HOLDINGS SDN BHD SEPERTI NAMA-NAMA DIBAWAH UNTUK PENGURUSAN IBADAH TERSEBUT
  • RM 0.00