BORANG PENDAFTARAN QURBAN KAMBING

  • AKAD PENYERAHAN QURBAN

    SAYA NAMA DIBAWAH MEWAKILKAN PERLAKSANAAN QURBAN PADA TAHUN INI SEBANYAK _____ EKOR KAMBING BERNILAI RM _____ KEPADA PENGARAH URUSAN DINIAH HOLDINGS SDN BHD SEPERTI NAMA-NAMA DIBAWAH UNTUK PENGURUSAN IBADAH TERSEBUT
  • RM 0.00