BORANG PENDAFTARAN AQIQAH KAMBING

  • AKAD PENYERAHAN AQIQAH

    SAYA NAMA DIBAWAH MEWAKILKAN PERLAKSANAAN AQIQAH PADA TAHUN INI SEBANYAK _____ EKOR KAMBING BERNILAI RM _____ KEPADA PENGARAH URUSAN DINIAH HOLDINGS SDN BHD SEPERTI NAMA-NAMA DIBAWAH UNTUK PENGURUSAN IBADAH TERSEBUT
  • RM 0.00